«« ز گهواره تا گور دانش بجوی »»

۳۷ مطلب توسط «بهنام محمدی» ثبت شده است

نمونه سوالات درس چهارم - پنجم هدیه های آسمان

دانلود
حجم: 104 کیلوبایت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهنام محمدی

نمونه سوالات درس چهارم - پنجم اجتماعی پنجم

دانلود
حجم: 168 کیلوبایت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهنام محمدی

نمونه سوالات درس اول - دوم علوم پنجم

دانلود


حجم: 174 کیلوبایت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهنام محمدی

نمونه سوالات درس اول - دوم - سوم هدیه های آسمان

دانلود
حجم: 27.5 کیلوبایت


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهنام محمدی

نمونه سوالات درس دوم - سوم اجتماعی پنجم

دانلود
حجم: 25.7 کیلوبایت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهنام محمدی

نمونه سوالات درس اول اجتماعی پنجم

دانلود
حجم: 22.5 کیلوبایت

 

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهنام محمدی

اهمیت مسجد در کودک

 اهمیت آشنایی فرزندان با مسجد

یکی از مکانهایی که میتوان کودک را با معنویت آشنا کرد، مسجد است و اولین گام بهسوی نماز و عبادت، قدم نهادن در این مکان است. همواره باید کودک را تشویق نمود تا به عبادت و مسجد روی آورد چرا که اگر شالوده ساختمان معنوی کودک را مثل ساختمان جسمی او محکم بنا کرد آیندۀ او که منتهی به نوجوانی و جوانی او میشود درخشان خواهد بود. یکی از ثمرات رفتوآمد به مسجد انس پیدا کردن با مسجد است همین که کودک میبیند دیگران در یک صف بهسوی یک جهت و هدف، نماز میخوانند خود تأثیر مثبت میگذارد.

از طرفی هم نوجوانی دورانی پر از تغییرات گوناگون است و مرحلهای انتقالی و مهم به شمار میرود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهنام محمدی

ترویج و تولید بازی های سالم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهنام محمدی

ارزشیابی علوم

آزمون علوم از درس 7 تا 9

دانلود
حجم: 253 کیلوبایت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهنام محمدی

آزمون ریاضی

آزمون ریاضی از فصل 4 - 5
دانلود
حجم: 202 کیلوبایت


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهنام محمدی