وحذف آزمون های ورودی، برگرداندن نشاط به دوران کودکی محسوب شد تا کودکان با یکدیگر و در کنار هم آموزش فراگیرند.
 

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، محمد رضا نظریان در نشست مطبوعاتی مسئولان آموزش و پرورش استان اصفهان با اصحاب رسانه اظهار کرد: ارزشیابی و سنجش در دوره ابتدایی، کیفی و توصیفی است که فسلفه آن، یادگیری در فضایی مملو از آرامش و امنیت روانی است.

وی با اشاره به اینکه برنامه آزمون ها، جریان تعلیم و تربیت را در دوره ابتدایی مختل کرده بود، افزود: برگزاری این آزمون ها باعث نارضایتی والدین شده بود و حدف آزمون های ورودی، برگرداندن نشاط به دوران کودکی محسوب شد تا کودکان با یکدیگر و در کنار هم آموزش فراگیرند.

نظریان ادامه داد: از سال ها قبل طرح شهاب در جهت تقویت دانش آموزان با استعداد برنامه ریزی شد که هم اکنون نیز در حال اجرا است و این طرح به معنای شناسایی و هدایت استعدادهای برتر دانش آموز است به طوری که این طرح بر مبنای رویکرد تطبیقی است و همه استعدادهای دانش آموزان در نظر گرفته می شود.